Menu

VISION OG MÅLSÆTNINGER

 

Vi har høje ambitioner, men vi gør det lidt anderledes!

 

Der er fokus på såvel de bedste som de fleste!

HB Køge Pigeelite er et klubsamarbejde etableret af en række klubber på Øst- og Midtsjælland, hvor fokus er på at etablere udviklingsmiljøer for de bedste, samt at skabe de bedste rammer for de fleste!

Mere konkret er visionen med overbygningen er:

  • at etablere et udviklingsmiljø for de spillere der kan og vil spille på højeste niveau!
  • at etablere et setup, der medvirker til at udvikle de lokale klubber
  • at udvikle et pigetalentmiljø præget af kontinuitet og økonomisk bæredygtighed.

 

 

Retning, bæredygtighed og kontinuitet er vigtigere hastighed!

Vi har sat som mål, at vi skal spille på højeste niveau på Sjælland med U14 og U18 senest i sæsonen 2021-22, samt opfylde kriterierne for at søge pigelicens i sæsonen 2021-22, men samtidig er det også vigtigt for os projektet udvikler sig i det rigtige tempo!

De senere år er der blevet lanceret en del af meget ambitiøse pigeprojekter, som hurtigt er blomstret op for herefter lige så hurtigt at afblomstre, fordi fundamentet viste sig at være for skrøbeligt.

Den fejl ønsker vi ikke at gentage, og ”det rigtige tempo” betyder, at vi først søsætter nye projekter, når vi har de nødvendige menneskelige og økonomiske ressourcer. Vigtige værdier i projekter er bæredygtighed og kontinuitet – og vi ved godt at det tager tid at udvikle et pige-setup, der kan matche de bedste pigemiljøer på Sjælland, men det rokker ikke ved, at det er ambitionen!

Hvad er det anderledes?

Vi arbejder med afsæt i en model, som sikrer, at spillerne kan være en del af et ambitiøst udviklingsmiljø for de bedste, samtidig med at bevare kontakten med de miljøer, som har været med til at udvikle dem!

Mere konkret træner spillerne to gange om ugen i HB Køge-regi og to gange i deres egne klubber – og de bevarer således relationen til deres holdkammerater i moderklubben. Et tæt samarbejde mellem de ”lokale” trænere og trænerne i HB Køge sikrer at der hele tiden er en ”blå-sort-tråd” i træningen.

Hvis spillerne ikke udtages til kamp i HB Køge-regi, spiller de sammen med deres holdkammerater i moderklubberne.

Vi vurderer også, at denne model potentielt vil medvirke til at fastholde flere piger i fodbolden, idet de – når de evt. ikke længere kan eller vil spille med på øverste niveau – ikke skal ”hjem” til deres gamle klub! De skal reelt blot spille videre med de holdkammerater de hele tiden har trænet og spillet sammen med!

Det bedste for de fleste!

Hos HB Køge Pigeelite ved vi godt hvor vi kommer fra – og der er en klar målsætning at styrke kvaliteten af pigefodbolden i moderklubberne. Dette gøres bl.a. fælles trænerinspiration, træningssamlinger på tværs af klubberne, pigecamps, fælles rekrutteringsevents m.v.

Og hvad så når spillerne er ”for gamle” til at spille ungdomsfodbold?

Vi har et seniorhold, der spiller på øverste niveau i Danmark.

Hvilke klubber står bag HB Køge Pigeelite?

Pt. er det Køge Boldklub, Køge Nord FC og Skensved IF, der står bag projektet i et klubsamrabejde, men vi håber, at der i fremtiden vil indgå flere klubber i projektet.

Samarbejdet er organiseret som et formaliseret holdsamarbejde, hvilket betyder, at spillerne bevarer deres medlemskab i deres klubber – og både kan spille i deres egne klubber og for HB Køge.

Og hvad så med alt det praktiske omkring træning, kampe osv…?

De piger der gerne vil spille på højt niveau ved godt, at de er nødt til at bevæge sig for at komme til at spille sammen med andre dygtige spillere! Ambitionen i HB Køge er, at spillerne ikke behøver at køre langt fire gange om ugen for at spille på højt niveau – men man skal være parat til at køre 1-2 gange om ugen!

Det er ikke præcist afgjort hvor de enkelte hold træner, men de to fællestræninger bliver ikke afviklet det samme sted. Alle skal være parat til at bevæge sig for at være en del af projektet, og der vil selvfølgelig blive etableret kørselsordninger!

Kampene på de forskellige hold vil - i det omfang det er muligt – blive fordelt ud på de klubber, som har sendt spillere til holdet!

 

Sådan anvender siden cookies En cookie er et lille stykke tekst, der sendes til din browser fra et website, du besøger. Den hjælper websitet med at huske oplysninger om dit besøg som eksempelvis. dit foretrukne sprog og andre indstillinger. Dette gør dit næste besøg nemmere, og websitet bliver mere brugbart. Cookies spiller en vigtig rolle. Uden dem ville det være meget mere frustrerende at bruge nettet. Vi bruger cookies til mange forskellige formål. Vi bruger dem eksempelvis til at tælle, hvor mange besøgende vi modtager på en side.